Ana SayfaRisk Yönetimi Nedir?

Risk Yönetimi Nedir?

Risk yönetimi, günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkan ve sadece işletmelerin konusu olan bir durum değildir. Kişisel bazdan şirket bazına, tüm içinde bulunduğumuz organizasyonlardan devletlere kadar herkes, risk faktörü ile iç içe yaşamaktadır. Risk, gelecekte gerçekleşme ihtimali olan ve kendimizin veya kurumumuzun faaliyetlerini etkileme ihtimaline sahip iç ve dış çevre faktörlerinin gerçekleştiği sürecin ismidir. Risk geçmişe dair değil, geleceğe dair bir kavramdır. Gelecekteki olayların, stratejilerimizi, hedeflerimizi ve iş yapış şekillerimizi etkileme ihtimaline verilen isimdir. Bu şekilde baktığımız zaman hayatımız boyunca risk ile karşı karşıya olduğumuzun farkına varmalıyız. Hiç kimse iş hayatında ya da özel hayatında, bir gün hatta bir dakika sonrasında bile neyle karşılaşacağını bilemez. Dolayısıyla riski doğuran nokta belirsizlik kavramıdır.

Bir riskin kapsamı şu şekilde ifade edilebilir:
Risk = Olasılık x Önem
Olasılık, bir olayın meydana gelme ihtimalidir ve ciddiyet, ortaya çıkan kaybın kapsamı ve maliyetidir.

Genel olarak, riskler iki kategoriye ayrılabilir:
• Saf Risk: Olası sonuçların kayıp olduğu veya hiç olmadığı risklere denir. Yangın kaybı, soyulan bina, bir çalışanın motorlu taşıt kazasına karışması vb. gibi olayları içerir.

• Spekülatif Risk: Olası sonuçların bir zarar, kâr veya statüko olduğu risklere denir. Borsa yatırımları ve yeni ürün serileri, yeni lokasyonlar vb. gibi iş kararları noktalarını içerir.